รณรงค์สร้างความตระหนักเนื่องในวัน Autistic Awareness Day ประจำปี 2561

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อและลงทะเบียน โดย

vลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ goo.gl/ngKKiG

vค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน (ได้รับหมวก, เสื้อ, ต้นกล้าไม้ จำนวน 1 ชุด)

vช่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

vช่องทางการชำระเงิน ส่งเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ

ชื่อบัญชี วันออทิสติกโลก เลขที่บัญชี 215 – 0 - 39464 – 2

v  ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน goo.gl/7wcWjJ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Buddha yuwa

 

 

 

house-1459572 800
 

location news  download

 icon dukdik 273

ฉลาดรัก...รู้จักป้องกัน

newiconฉลาดรัก

 icon dukdik 273 ยุติความรุนแรงในครอบครัว newicon แม่วัยรุ่น
    newiconSmartTeen trailer revise01

logoYUWA-2pngblack

คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน (Work Manual)
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน การเลื่อนนัดพบแพทย์ ของ... Read More...
IMAGE ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559
วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559
ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1.... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
IMAGE หลักสูตร/การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน   หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ (PG)... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ สถาบันราชานุกูล... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6
วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล และ... Read More...

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6

Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ